NuitDebout Leuven, Gent, Antwerp volksbeweging-mouvementpopulaire.be

Nous, citoyens, allons réflechir à haute voix. Tout d'abord, au sujet des événements de ces dernières semaines. Et sur la façon de procéder. Il y a des questions importantes sur la table, qui exigent toute notre attention

Comment traitons-nous le terrorisme?

• D'où vient la radicalisation et comment, nous citoyens, pouvons-nous contribuer à l'arrêter?
• Est-ce qu'une société inclusive est possible? Doit-elle être ouverte à tous, avec égalité des chances, des droits et libertés?
• Condamnons-nous toute violence à des fins politiques et comment le faire?
• Peux-t 'on éviter les attaques? Est-ce que des erreurs ont été faites et est-ce qu'on peut les éviter?
• Faut-il renoncer à certains de nos droits et libertés en fonction de notre sécurité ou est-ce que c'est exactement ce que veulent les terroristes?
• Quelle est la relation entre notre politique intérieure et étrangère et les guerres, les réfugiés et la terreur? Peut-on arrêter cette spirale?
• Est-ce possible dans le cadre politique actuel avec les partis et les structures existantes ou est-ce que nous devrons agir en dehors de ce cadre?

Comment traitons-nous d'autres questions sociales telles que:

• Comment se peut-il que les ministères importants tels que la finance et de la justice semblent fonctionner aussi mal? Est-ce une coïncidence, de l'ignorance ou une stratégie consciente?
• Quel est le rôle des médias dans toute cette histoire et quels sont leurs intérêts?
• Quel est l'impact de la fraude et des échappatoires comme elles ont été mises à la lumière par Swissleaks, Luxleaks et les Panamapapers? Sont-elles la cause de l'appauvrissement et de la fragmentation de la société? Peut-on y remédier?
• Quel pouvoir reste-t-il au peuple dans cette Europe? Est-ce que la souveraineté existe encore au sein de l'UE, est-ce qu'il nous reste la liberté de choisir notre propre politique?
• En tant que citoyens, les terroristes ne nous effrayent pas et nous ne nous laissons pas intimider par ceux qui veulent restreindre nos droits et libertés.
• Nous formons une communauté, nous nous écoutons les uns aux autres et, ensemble, nous cherchons des réponses aux questions importantes d'aujourd'hui.
• Nous traçons le plan pour la Belgique 2.0

Personne parmi nous ne tient toutes les réponses, mais nous pouvons les trouver ensemble. Créons des ponts et réfléchissons ensemble sur ces thèmes qui nous concernent tous. Rejoignez-nous dans le dialogue et contribuez à une nouvelle société. Belgique 2.0

...........................................................................................................

Wij burgers gaan hardop nadenken. Eerst en vooral over de gebeurtenissen van de afgelopen weken. En over hoe nu verder moet. Er liggen belangrijke vragen op tafel die stuk voor stuk ze onze aandacht opeisen.

• Waar komt radicalisering vandaan en kunnen we als burgers helpen om dat stoppen?
• Is een solidaire samenleving mogelijk? Moet die open zijn voor iedereen, met gelijke kansen, rechten en vrijheden?
• Veroordelen we als maatschappij alle geweld voor politieke doelen en op welke manieren doen we dat?
• Waren de aanslagen te vermijden? Zijn er fouten gemaakt?
• Moeten we voor onze veiligheid een deel van onze rechten en vrijheden opgeven of is dat net wat de terroristen willen?
• Wat is het verband tussen ons binnen- en buitenlands beleid en oorlog, vluchtelingen en terreur? Kunnen we die spiraal stoppen?
• Kan dat binnen het huidige politieke kader met de bestaande partijen en structuren of moeten we daaruit?
• Hoe komt het dat belangrijke ministeries zoals financiën en justitie in ons land zo slecht lijken te werken? Is dat toeval, onkunde of zit daar een strategie achter?
• Welke rol spelen de media in heel dit verhaal en wat zijn hun belangen?
• Welke impact hebben de fiscale fraude en achterpoortjes zoals die door Swissleaks, Luxleaks en de Panamapapers duidelijk worden op onze samenleving? Zijn ze mee de oorzaak van de verarming en versplintering bij de bevolking? Kunnen we daar iets aan doen?
• Welke beslissingsmacht heeft een volk nog binnen Europa? Is er nog zoiets als soevereiniteit en kunnen we nog zelf het beleid kiezen dat we willen, of kan dat binnen de EU niet meer?

Als burgers

• Laten wij ons niet bang maken door terrorisme of intimideren door zij die onze vrijheden en rechten willen inperken.
• Vormen wij een gemeenschap, staan zij aan zij, luisteren we naar elkaar en zoeken we samen antwoorden op de belangrijke vragen van vandaag.
• Moeten wij de blauwdruk uittekenen voor een België 2.0

Niemand van ons heeft alle oplossingen op zak, maar allemaal samen kunnen we ze wel vinden. Laat ons bruggen slaan, protesteren en samen nadenken. Treed mee in dialoog en draag bij aan een nieuwe samenleving. België 2.0

Op naar de volgende!

Zo heeft Gent haar eerste 'Nuit Debout' beleefd: "Onze samenleving is haar samen verloren"

De protestbeweging Nuit Debout waait over van Frankrijk naar België. Aan de stadshal in Gent kwamen donderdagavond zo'n honderd mensen samen om te discussiëren…

NuitDebout→Leuven, Martelarenplein Open Volksvergadering • Vrije Tribune
#Buiten #Debout Sinds april 2015 komen Leuvense burgers elke week samen en staan ze op. In stilte, symbolisch, als daad van verzet. Zonder slogans, zonder vlaggen, zonder woorden. Maar wij burgers hebben al te lang gezwegen. Daarom gaan we nu duidelijke taal gebruiken. In navolging van #nuitdebout in Frankrijk verzamelen we voor een volksvergadering waarbij iedere burger vrij het woord kan nemen. Buiten op een plein. Buiten de structuren en partijen ook. En een beetje buiten onszelf van woede. We willen samen met u overleggen over de toestand van ons land, over belangrijke kwesties en over manieren om aan de malaise te verhelpen.
Nuit Debout is een volksvergadering waar we samen denken en bouwen aan de toekomst. Op donderdag 14/04 komen we samen aan de Stadshal.
Gent is klaar voor een bottom-up, dynamisch burgerinitiatief. We starten met een open forum of speakers' corner, waar iedereen die wil het woord kan nemen. Breng teksten of ideeën mee, en deel ze met de groep. Daarna splitsen we op in werkgroepen. Zowel inhoud als werking komen aan bod. Genoeg is genoeg. Wij willen een andere en betere toekomst, en zijn bereid om de handen uit de mouwen te steken. Samen zetten we verontwaardiging om in constructieve alternatieven!